IT-Support

Följande information finns tillgänglig för alla användare

Kontakta vår IT-support för följande typer av ärenden via webben. (Gäller registrerade användare)

Beställning av IT-tjänster enligt IT-tjänstekatalogen görs via IT-support eller via vår självbetjäningssida.

Begäran om förändring (Change Request) läggas till IT-Support.

Det går även att hämta informationsmaterial via våra produktsidor och tjänstesidor.

IT-Support nås även via e-post på adressen support@artmann.se.

Dessa sidor är för privat bruk och ej för kommersiella ändamål


Webmaster: Casimir Artmann
e-post: info@artmann.se
Stockholm, Sweden